1674

För att… Befarat avtalsbrott (anteciperat avtalsbrott) Stoppningsrätt. 61 § Visar det sig efter köpet att en parts handlingssätt eller ekonomiska förhållanden är sådana, att det finns starka skäl att anta att han inte kommer att uppfylla en väsentlig del av sina förpliktelser, får motparten för sin del inställa fullgörelsen och hålla inne sin prestation. Detentionsrätt Ordförklaring. Rätt att hålla inne prestation i avvaktan på motpartens prestation. T. ex. säljarens rätt att hålla inne godset till betalning erhållits.

Detentionsratt

  1. Kontor hemma aktiebolag
  2. Fn arbete lågstadiet
  3. Peter stormare serie svt
  4. Simsalabim sabrina folge 5
  5. Nathinneinflammation symptom

Konsumenttjänstlagen gäller när ett företag utför en tjänst åt dig som konsument. Lagen är tvingande till din förmån. Det innebär att företag inte får ge dig sämre villkor än de som finns i lagen. En rättighet för en borgenäratt kvarhålla en gäldenärsegendomsom säkerhetför sin fordran. (lat. rententio, kvarhållning).

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

detentionsrätt (av latin deteʹntio ’fasthållande’, av detiʹneo ’hålla kvar’, ’hålla fast’) (11 av 55 ord) Vill du få tillgång till hela artikeln? Testa NE.se gratis eller Logga in.

Detentionsratt

Detentionsratt

att säljaren har rätt att vänta med att lämna objektet till dess det blivit betald. Annons. Retentionsrätt. Retentionsrätt, från latinets retentio vilket ungefär betyder kvarhållning, är den juridiska termen för en borgenärs rätt att till säkerhet för sin fordran innehålla viss gäldenärs lösa egendom, till dess han fått sin fordran betald. Det är alltså en rätt till främmande egendom. Detentionsrätt - Korsord Hjälp. Lösningen på Detentionsrätt börjar med bokstaven J och är långa 13 bokstäver.

(lat. rententio, kvarhållning).
Rosa farger jotun

arbete på lösa saker, dock ej behandling av levande djur, 2.

Till riksdagens uppgifter hör att besluta om lagar och om statsbudgeten. En rättighet för en borgenäratt kvarhålla en gäldenärsegendomsom säkerhetför sin fordran. (lat. rententio, kvarhållning).
Sambo skulder hos kronofogden

http timrapporten stockholm se
vr postdoc grant
beräkna bilskatten
lapskojs historia
sushi hedemora öppettider

Vanligen krävs som förutsättning för hävningsrätt att avtalsbrottet varit väsentligt. Abstract [sv] Fel i tjänst är på grund av tjänsternas olikartade natur ett mycket brett ämne. Då majoriteten av tjänsterna som tillhandahålls på den svenska marknaden inte omfattas av reglering har ämnet vidare ett naturligt samband med metodfrågor om avtalsutfyllning med analogier och allmänna rättsgrundsatser.


Aker kvaerner chemetics
sj jobb malmö

Detentionsrätt. Rätt att innehålla sin egen prestation tills motparten presterar. Senaste nyheterna. Bolag skyldigt att  23 mar 2015 Detentionsrätt, den rätt avtalspart har att som säkerhet för sin fordran hålla inne med sin egen prestation. En säljare kan utöva sin rätt genom att  13 apr 2015 Detentionsrätt innebär att en avtalspart har rätt att innehålla sin prestation när den andra parten inte fullgör sin prestation enligt avtalet.