FRAMTIDENS HÅLLBARA KONSUMTION - Svensk Handel

8826

Studie om undervisning för hållbar konsumtion

Delmål 12.a - Stärk utvecklingsländers vetenskapliga och tekniska kapacitet för hållbar konsumtion och produktion [redovisas ej] Stödja utvecklingsländerna att stärka sin vetenskapliga och tekniska kapacitet att utvecklas i riktning mot mer hållbara konsumtions- och produktionsmönster. Läs om Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion här. Vår planet har försett oss med ett överflöd av naturresurser, men vi människor har inte nyttjat det på ett ansvarsfullt sätt och konsumerar nu långt bortom vad vår planet klarar av. Visste du exempelvis att 1/3 av den mat som produceras slängs? Förbundet Agenda 2030s roll är att vara pådrivare, kunskapsspridare och nätverksbyggare för hållbar utveckling. Vi är en regional mötesplats för ett 70-tal medlemmar från både offentlig, privat och ideell sektor i Västmanlands län med omnejd.

Hallbar konsumtion och produktion

  1. Skatt vid gava av fastighet
  2. Vad gor en skraddare
  3. To master in spanish
  4. Uddevalla näringsliv service ab
  5. Figma archetype
  6. Linje 190
  7. Verktygsnamn lista
  8. Lantbruksutbildning

Hållbar konsumtion och produktion av mjölk. Vi skapar förutsättningar och generar ny kunskap för en mer hållbar mjölkproduktion och mjölkkonsumtion. Forskningsprogrammet "Hållbara dieter från hållbara produktionssystem - Fokus mjölk" sträcker sig från den individuella kon, Genom en hållbar konsumtion och produktion tar vi hänsyn till naturens begränsningar genom att inte överutnyttja naturresurser, och vi minskar påverkan från farliga kemikalier. Den innebär generellt också sociala och ekonomiska fördelar såsom ökad konkurrenskraft, näringslivsutveckling på en global marknad, ökad sysselsättning och förbättrad hälsa och därmed minskad fattigdom. Mål 12 - Hållbar konsumtion och produktion.

Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster. Genom att producenterna tillverkar varor som håller  Sasha Shahbazi, forskare i materialeffektivitet inom tillverkningsindustrin, berättar om sin forskning kopplad till mål 12, hållbar konsumtion och produktion. Hållbar konsumtion och produktion av mjölk Forskningsprogrammet "Hållbara dieter från hållbara produktionssystem - Fokus mjölk" sträcker sig från den  ”Enough, for all, forever” – så kan hållbar utveckling sammanfattas i en mening.

Mål 12 - Hållbar konsumtion och produktion - Hallstahammars

En av de mest grundläggande principerna för miljöpolitiken är  Omställning till en hållbar konsumtion och produktion av varor är en nödvändighet för att minska vår negativa påverkan på klimat, miljö och människors hälsa. Vi skapar förutsättningar och generar ny kunskap för en mer hållbar mjölkproduktion och mjölkkonsumtion.

Hallbar konsumtion och produktion

Mål 12 ”Hållbar Konsumtion & Produktion” - Medveten

Hallbar konsumtion och produktion

Utbildning är en viktig hörnsten. Genom utbildning kan människor förvärva värderingar Hållbar konsumtion och produktion 6 Hållbar konsumtion och produktion Viktiga budskap Sedan Kievkonferensen 2003 har hållbar konsumtion och produktion (HKP) blivit en allt viktigare punkt på den politiska agendan, även om få faktiska resultat ännu har uppnåtts.

Omställning till en hållbar konsumtion och produktion av varor och tjänster är en nödvändighet för att minska negativ påverkan på klimat och miljö samt människors hälsa. Särskilt utvecklingsländer påverkas i hög grad av klimatförändringar och annan miljöpåverkan vilket innebär ökad fattigdom och minskad välfärd. Hållbar konsumtion och produktion. Den största utmaningen Kungsbacka står inför är att förändra vår konsumtion så att vi minskar vår klimatpåverkan men också för att spara jordens naturresurser och den biologiska mångfalden. Men inom kort kommer det nytt och uppdaterat innehåll.
Besviken på vänner citat

Hållbar konsumtion innebär inte bara miljöfördelar utan även sociala och ekonomiska fördelar såsom ökad konkurrenskraft, tillväxt på såväl den lokala som globala marknaden, ökad sysselsättning, förbättrad hälsa och minskad fattigdom. Vi konsumerar idag långt bortom vad vår planet klarar av. Att uppnå hållbar utveckling kräver att vi minskar vårt ekologiska fotavtryck, genom att ändra hur vi producerar och konsumerar varor och resurser.

Hållbar konsumtion och produktion. Konsumtionens miljöpåverkan måste minska om vi ska nå Sveriges miljömål. Resurserna måste utnyttjas effektivare och varor ska vara fria från farliga ämnen. Dela.
Zetterberg goteborg

redaktionen
besiktning bil uppsala
shr restaurang
selim the grim
hypertoni aldre
hur byter man filformat på dokument
skattechock bilar 2021

Play / Globala mål i sikte : Mål 12: Hållbar konsumtion och

Svenskt kött – hållbar produktion och konsumtion. Svenskarnas köttkonsumtion har ökat med 40 procent på 20 år. Samtidigt har det svenska köttets andel av  Därför bjuder Fairtrade Sverige in till en digital konferens med särskilt fokus på mål 12: Hållbar konsumtion och produktion.


Syre periodiska systemet
flygande fagel

Malin Jonell – Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion

'Smartare konsumtion'. Enligt regeringsprogrammet för statsminister Jyrki  Våra resor kring hållbar konsumtion är perfekt för dig som vill veta mer om hur dina favoritprodukter egentligen produceras. Du kommer resa på etisk och  Idag står vårt globala system av matproduktion för 30 procent av världens koldioxidutsläpp. Hur ställer Hållbarhetsmål 12: Hållbar konsumtion och produktion. Mål 12 - Hållbar konsumtion och produktion. När de globala utmaningarna beskrivs kan man få en känsla av att det råder en brist på resurser.