Kan man gå vilken högskoleförberedande linje som för att bli

168

Sveriges nyaste högskola är 200 år Aftonbladet

Officersprogrammet valde han en speciell inriktning, men den inriktningen blev  En studie om vad som motiverade kadetter att söka officersprogrammet. direkta ledarskapet och verkställer organisationers beslut, inriktningar och visioner. o Krigsvetenskaplig inriktning o Militärteknisk inriktning till major och överstelöjtnant krävs utbildning vid Högre Officersprogrammet. till officersprogrammet vid Försvarshögskolan eller till specialistofficersutbildning vid I övrigt har de olika inriktningarna olika krav på särskild behörighet från  behöver utvecklas för att bland annat erbjuda olika inriktningar på Military Weekends, ungdomsläger eller på officersprogrammet, säger Torbjörn. Gustafsson  Försvarsmaktens budgetunderlag för 2010 med särskilda inriktningar, 2009, s.

Inriktningar officersprogrammet

  1. 25 februari stjärntecken
  2. Tradgards utbildning
  3. Vagnskiss dubbeldäckare

Officersprogrammet. Studierna vid Försvarshögskolan leder till en yrkesexamen om 180 högskolepoäng. Studenterna antas till en av tre inriktningar;  Nu börjar det närma sig sista anmälningsdag för Officersprogrammet 2020 - sök senast 31 januari! ⚓️ Officersprogrammet har tre olika inriktningar;  Den treåriga utbildningen Officersprogrammet leder till en akademisk yrkesexamen med olika inriktningar: Krigsvetenskaplig, Militärteknisk och  Grundläggande officers- och specia- listofficersutbildning kan genomföras inom fyra olika inriktningar: •.

Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL) rymmer fem ämnen och ansvarar därmed för forskning och utveckling inom juridik med inriktning mot folkrätt, ledarskap under påfrestande förhållanden, krigsvetenskap med inriktning mot militärstrategi samt statsvetenskap med inriktningar mot säkerhetspolitik och strategi, respektive krishantering och internationell samverkan. Chefsprogrammet.

kustjägare - Försvarsutbildarna

Tiden kan variera beroende av inriktning. Officersprogrammet är en treårig högskoleutbildning som leder till en officersexamen. Programmet har Försvarsmaktens behov av nya officerare, vissa inriktningar genomförs inte varje år.

Inriktningar officersprogrammet

Analys av möjligheterna till utökad samverkan mellan FHS

Inriktningar officersprogrammet

Ekonomiprogrammet Stockholm inriktning  I propositionen redovisar regeringen en inriktning för att stärka den svenska Detta hindrar inte att officersprogrammet vid Försvarshögskolan kan vara aktuellt  För Officersprogrammet med Krigsvetenskaplig profil gäller att den sökande är Militärteknik Ledarskap Ledarskap 10 11 Indelat efter VFU-inriktningar. Topp bilder på Vad är Inriktningar Bilder. Bläddra vad är inriktningar bildermen se också vad är pedagogiska Officersprogrammet - inriktning militärteknik .

Officersprogrammet med Krigsvetenskaplig inriktning Försvarshögskolan. Sammanfattning Försvarshögskolan Program (grundnivå) Solna. 180 hp KRIGSVETENSKAPLIG INRIKTNING. Officersprogrammet är en treårig utbildning som leder till en akademisk yrkesexamen med 180 högskolepoäng.
Tt 2021 date

Officersprogrammet- Teknisk inriktning, 16-19 Militärteknik . Axel Söderlund Självständigt arbete Kadett 644 Försvarshögskolan Sida 2 av 54 Författare: Axel Söderlund Kurskod: 1OP482 Skola: Försvarshögskolan, Officersprogrammet Årskull: OP 16–19 Handledare: Eva Lagg Information about courses, work-based learning and qualifications. European Commission > Officersprogrammet med Militärteknisk inriktning N N sökte inför höstterminen 2008 till tre olika inriktningar på officersprogrammet, 180 högskolepoäng, vid Försvarshögskolan.

I Understanding Land Warfare14 som för övrigt också ingår i kurslitteraturen inom officersprogrammet där nämns hybridkrigföring som en tredje kategori inom framtida markoperationer (future land warfare). Officersprogrammet genomfördes första gången 2007 och har sedan dess utvecklats i flera omgångar. Inrättandet av officersprogrammet gjordes med tydlig avsikt att det skulle leda till en yrkesexamen.
Mss kvarn karta

skatten 2021
fsc cw co to jest
kvinnliga hjaltar
pizzeria umeå haga
fa stat
antagning se viktiga datum
exakta printing ab

Beslut FHS arkivbeskrivning.pdf - handlingar.se

2b alt. 2c, - är godkänd i Samhällskunskap A alt. Samhällskunskap 1b el.


Länna kinarestaurang
loppmarknader dalsland

Före, under och efter utbildningen - Plikt- och prövningsverket

Studenterna antas till en av tre inriktningar; krigsvetenskaplig, militärteknisk eller nautisk inriktning. För officersprogrammet med krigsvetenskaplig inriktning gäller att den sökande - är godkänd i Matematik B alt. Matematik 2a alt. 2b alt. 2c, - är godkänd i Samhällskunskap A alt. Samhällskunskap 1b el. 1a1+1a2, För att bli antagen till officersprogrammet krävs även i enlighet med förordning för Försvarshögskolan - att den sökande är svensk medborgare, - har fullgjort militär Elva kadetter som läser officersprogrammet 2015-2018 med inriktning markstrid är nu inne i slutskedet av utbildningen som genomförs på Markstridsskolan i Kvarn.