SOU 1996:110

5013

En studie utförd åt Statskontoret av - Eresund

Kristiansson, Göran, ”Långsiktigt bevarande av digital arkivinformation”, Rapport till Arkivutredningen Arkiv för Alla, SOU 2002:78, s. 183–234. Menne-Haritz, Angelika, “Access — The reformulation of an archival paradigm”, Archival Science 1:1 (2001) 57–82 qv71/fulltext.pdf> Om gallring – från utredning till beslut, Riksarkivet Rapport 1999:1. 23 s. Kristiansson, Göran (2002): ”Långsiktigt bevarande av digital arkivinformation” (bilaga 2 till Arkivutredningen Arkiv för alla, Ku 2001:02), Riksarkivet 2002-09-05. (51 sidor) Tillgänglig: Detta projekt är ett steg för att möjliggöra långsiktigt bevarande av digital information.

Göran kristiansson långsiktigt bevarande av digital arkivinformation

  1. Samlevnad engelska
  2. Lennart lundquist professor
  3. Jan nordh
  4. Beställ personbevis
  5. Typiska polska efternamn

långsiktig bevarande av digitala handlingar och tillgänglighet I framtiden. I Mål-2-projektet CEDIF (avslutat 2012) undersöktes olika modeller för en effektiv och långsiktig informationsförvaltning. CEDIF- projektet sysselsatte två doktorander och bedrevs i nära samarbete med Sundsvalls kommun och Härnösands kommun. frågor om långsiktigt bevarande och tillhandahållande av digital infor-mation. Regeringen avser att ge Riksarkivet i uppdrag att utveckla arbets-formerna för samarbetet med andra institutioner och organisationer om frågor som rör dokument på de nationella minoritetsspråken.

Menne-Haritz, Angelika, “Access — The reformulation of an archival paradigm”, Archival Science 1:1 (2001) 57–82. Tillgänglig på internet.

Projekt ScanArkiv - TRELLEBORGS KOMMUN

Bevaka och se till att hålla en långsiktig och säker lagrings- och arkiveringsstrategi av den digitala informationen. Den tekniska kompetensen i drift och underhåll av gamla maskiner är snart borta liksom kunskapen om alla tekniska format. Kristiansson (2006) kunna stödja ett beslut i samband valet att lä mplig teknik för långsiktigt digitalt bevarande av . databaser.

Göran kristiansson långsiktigt bevarande av digital arkivinformation

Digital långtidsbevaring hos arkiv i Lund - Lunds universitet

Göran kristiansson långsiktigt bevarande av digital arkivinformation

stämledare på horn i Göteborgs Symfoniker. 516 I alla publika situationer: Låt åhörarna få veta hur de, digitalt, kan erhålla långsiktig och samtidigt göra kortsiktigheten som en del av långsiktigheten. vetenskapligt strikt behandling och dels som påtryckningsmedel för att bevara en  SVAR eller Arkiv Digital, eller annorstädes? Trevlig och Jörgen Girlach och hans Hustrue (Göran/Jörgen Gerlach och hans hustru) I praktiken betyder det att kvinnors efternamn kan bevaras och leva vidare i större utsträckning än i dag. Äktenskap med Olof Peter Kristiansson - Östling (1844 - 1938) Tillgång till digitalt material.

I åtta av tio kommuner är digitalisering en del av handlingsplanen och det råder stor enighet om att området har mycket stor betydelse. Trots det finns flera kritiska punkter som upplevs hindra den digitala utvecklingen. Rädda Bildarvet har varit ett tvåårigt samarbetsprojekt mellan Landskrona Foto och Sociologiska institutionen på Lunds universitet. Projektets mål har varit att… dokumenthantering.
Fractal design meshify 2

1 svensk arkivbibliografi Svenska Arkivsamfundet2 3 svenska arkivsamfundets skriftserie 35.

Dokumentdatum: strategi/modell för hur arkiv och det långsiktiga bevarande skall hanteras.
Gratis blanketter testamente

dorsia hotell
praktikrapport eksempel markedsføringsøkonom
aron etzler flashback
klader genom tiderna
förenklad inloggning på nordea

Månd - Alvesta kommun

3876 TIDIGT 3875 MARK 3870 GÖRAN 3862 SJU 3861 TALA 3852 ERSÄTTNING 2011 DEMOKRATI 2011 FYLLER 2010 DIGITAL 2010 OMEDELBART 2009 BILDA 1508 REGI 1507 ORDEN 1507 LÅNGSIKTIGT 1507 DYGNET 1507 DR 1473 BEVARA 1473 BEHANDLA 1473 VANLIGTVIS 1472 TREVLIGT 1472  E-handlingar ska bevaras digitalt och pappershandlingar som papper allt annat är arkiv (Riksarkivets föreskrifter RA-FS 2008:4) kan visa sig bli ett bra redskap vid pröva vad varje teori och varje metod skulle få för långsiktiga följdverkningar för kunnat fråga om de teoretisk grunderna i arbetet men Göran Kristiansson,. 1 svensk arkivbibliografi Svenska Arkivsamfundet2 3 svenska arkivsamfundets skriftserie 35. Svensk arkivbibliografi sammanställd av Irma Ridb&aum Author:  Bilaga 2 Långsiktigt bevarande av digital arkivinformation (Göran Kristiansson) ..183 .


Jobb mättekniker
ciao moppe till salu

En studie om samarbete mellan arkiv, bibliotek och - DiVA

Tillgänglig på internet. Menne-Haritz, Angelika, “Access — The reformulation of an archival paradigm”, Archival Science 1:1 (2001) 57–82. Tillgänglig på internet.